Regulamin promocji „Strona internetowa za 1zł netto”

§ 1Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Mark Me – usługi stworzenia strony internetowej dla firm, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19.

2. Z promocji skorzystać mogą restauracje i inne placówki gastronomiczne z przeważającym PKD: Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

3. Organizatorami promocji przewidzianej Regulaminem jest Mark Me Mikołaj Stachowiak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smolna 13b/172, 61-008 Poznań (dalej „Mark Me”).

§ 2 Warunki promocji

1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji Regulaminu i podpisania umowy o współpracy. Akceptacja regulaminu i podpisaniu umowy następuje w drodze elektronicznej.

2. Mark Me oferuje następujące warunki promocyjne:

Aby skorzystać z promocji należy:

 • Zakupić w Mark Me domenę i serwer, na którym utrzymywana będzie strona www w cenie 299zł netto/rok.
 • W kolejnym kroku
 • Dostarczyć do Mark Me materiały:
  • Tekst „o nas” o długości ok 250 znaków
  • Zdjęcie firmy lub produktu
  • Dane adresowe i kontaktowe restauracji
  • Logo 
 • Odbyć bezpłatne szkolenie online z specjalistą Mark Me podczas którego zostanie przekazana wiedza odnośnie tego jak wprowadzić do strony internetowej wszystkie pozycje menu restauracji.
  Wprowadzenie pozycji menu musi zostać wprowadzone przez Zamawiającego.

3. Uregulowanie opłaty wskazanej w punkcie 2 niniejszego paragrafu warunkuje stworzenie strony internetowej.

4. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2020-11-09 do dnia 2020-12-31 godz. 23:59:00 i obejmuje tych Użytkowników, którzy w ww. terminie skorzystali z dostępnej promocji, w tym zaakceptowali regulamin i umowę o współpracy oraz przed upływem terminu płatności faktury pro-forma uregulowali opłatę wskazaną w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

5. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji organizowanych przez Mark Me.

6. W ramach wynagrodzenia wskazanego w punkcie 2 w niniejszym paragrafie, z dniem odbioru prac przeniesione zostaną z Mark Me na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanej strony internetowej.